Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đặt xe ngoài chất lượng dịch vụ còn quan trọng hơn lái xe biết chiều khách, vợ chồng tôi già cả rồi nếu mà lái xe khó tính hoặc đi ẩu quá chúng tôi cũng sợ. Ba lần đặt xe ở đây tôi rất hài lòng về dịch vụ lái xe của họ. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nếu có nhu cầu đi đâu đó

Cô Hiền / Hưu Trí

Dịch vụ thuê xe ở đây rất tốt, tôi cảm thấy rất thích, chúc các bạn kinh doanh thuận buồm xuôi gió nhé

Anh Trí / Nhân viên văn phòng

Đặt xe ngoài chất lượng dịch vụ còn quan trọng hơn lái xe biết chiều khách, vợ chồng tôi già cả rồi nếu mà lái xe khó tính hoặc đi ẩu quá chúng tôi cũng sợ. Ba lần đặt xe ở đây tôi rất hài lòng về dịch vụ lái xe của họ. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nếu có nhu cầu đi đâu đó

Cô Hiền / Hưu Trí

Dịch vụ thuê xe ở đây rất tốt, tôi cảm thấy rất thích, chúc các bạn kinh doanh thuận buồm xuôi gió nhé

Anh Trí / Nhân viên văn phòng